Grupa u kojoj se uči o Reikiju i o načinu kako koristiti energiju u svrhu zdravlja kako mentalnog tako i fizičkog. Reiki je metoda. Reiki je metoda tradicionalne medicine, koja je legalizovana i odobrena podzakonskim aktom koji je potpisalo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije 2008. godine. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije svrstalo je Reiki metodu u metode rehabilitacije Tradicionalna medicina u Srbiji regulisana je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (“Službeni glasnik RS”, br. 107/05) i Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine (“Službeni glasnik RS”, br. 119/07). https://www.facebook.com/reikicentar
Objave prijatelja
Više priča